AKTUALNOŚCI

09-10-2020 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020

W tygodniu poprzedzającym obchody ŚDTM2020 uczniowie na lekcjach matematyki i zajęciach pozalekcyjnych powtarzali i utrwalali tabliczkę mnożenia w toku różnych gier i zabaw - gry planszowe, gry karciane, gry z użyciem kostek, karty Grabowskiego. Na korytarzu pojawiły się plakaty promujące ŚDTM oraz naklejki na schodach umożliwiające powtarzanie trudnych przykładów podczas wchodzenia. Uczniowie klasy V i VI tworzyli własne gry planszowe, a klasa III przygotowała kolorowe plakaty. Podczas ŚDTM 2020 "patrole egzaminacyjne"  sprawdzały sprawność liczenia w zakresie tabliczki mnożenia nie tylko starszych kolegów i koleżanek, ale również nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Natomiast w klasach III - VIII odbyły się egzaminy nadzorowane przez "Komisje egzaminacyjne".

30-09-2020 Ogólnopolski dzień głośnego czytania

29 września obchodzony jest Ogólnopolski dzień głośnego czytania. Święto ma na celu promocję lektury i głośnego czytania. Zostało ogłoszone w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej - autorki książek dla dzieci i młodzieży. W naszej szkole w związku z tym świętem oraz 100. rocznicą urodzin Papieża Jana Pawła II oddaliśmy hołd temu Wielkiemu Polakowi. Bibliotekarka Anna Kopyto przeczytała na głos fragmenty książki Mariusza Wollny - "Jak Lolek został papieżem" w ramach zajęć świetlicowych. Dzieci mogły poznać dziecięce zainteresowania Karola Wojtyły.

 

30-09-2020 Sprzątania Świata 2020

W dniach 24 – 30.09.2020 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli  udział w akcji Sprzątanie Świata. Odpowiednio wyposażeni, pod okiem wychowawców  uczniowie zebrali śmiecie z wyznaczonego obszaru. Udział w akcji to lekcja poszanowania środowiska i promowanie nieśmiecenia.  

 „Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy więcej!

25-09-2020 Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Państwo

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020. 
Udział w spisie jest obowiązkowy

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.
Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

* osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
* osób prawnych,
* jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

  • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl
  • telefonicznie - dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

Bezpieczeństwo danych spisowych
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

11-09-2020 Narodowe Czytanie 2020

11 września odbyła się w naszej szkole akcja czytelnicza w ramach ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie 2020" pod patronatem Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy.

Znaleziono: 680 pozycji

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

tn_dsc_7696.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik