O szkole

    W naszej szkole, położonej malowniczo wśród pól i lasów, uczy się obecnie 87 uczniów z miejscowości Kośmidry, Koszwice i Łagiewniki Wielkie. Szkoła nosi imię Wandy Kawy i Bronisławy Kawy. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 5 czerwca 2005roku.

 

Historia naszej szkoły:

  • 1840 r. – Zbudowana została szkoła. Jeden nauczyciel uczył 146 uczniów.

  • 1905 r. – Oddano do użytku nową szkołę.

  • 1921 – 1939 r. – nauka prowadzona w języku polskim. Szkoła była 7-klasowa z sześcioma oddziałami. W czasie II wojny światowej – nauka odbywała się w języku niemieckim. 

  • 18.06.1946 r. – Przybycie do Kośmider nauczycielek z Lwowa – sióstr Wandy Kawyi Bronisławy Kawy

  • Wrzesień 2000 r. – rozpoczęcie rozbudowy szkoły

  • 05.06.2005 r. – nadanie imienia szkole. Patronkami zostają Wanda Kawa i Bronisława Kawa.

 

Kim były Wanda Kawa i Bronisława Kawa?

Wanda Kawa urodziła się 1 lutego 1908 roku w Borysławiu (powiat Drohobycz). Ukończyła I Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Adama Asnyka we Lwowie w 1928 r. W latach 1928 – 1939 pracowała m.in. w szkole w Boberce, w Dołożkach i Isajach. Lata okupacji to czas bezczynności, a od 1944 pracowała w szkole nr 52 we Lwowie.

18 czerwca 1946 roku przyjechała do Kośmider, gdzie została zatrudniona jako nauczycielka w tamtejszej szkole. Od 1957 do 1972 roku pełniła funkcję kierowniczki w tutejszej  szkole podstawowej.  Zmarła 25 stycznia 1975 roku.

 Pani Wanda przyjeżdżając do Kośmider miała 37 lat. Pełniła funkcję kierowniczki szkoły, uczyła j. polskiego, rachunków (matematyki), śpiewu. Prowadziła też kółko teatralne, z którym wyjeżdżała na występy do pobliskich miejscowości. Dochód z występów przeznaczała na wycieczki. Pani Wanda pięknie śpiewała i grała na skrzypach.

 

Bronisława Kawa urodziła się 25 lipca 1910 roku w Borysławiu. W 1932 roku ukończyła Seminarium Nauczycielskie im. Adama Asnyka we Lwowie. W latach 1932 – 1939 pracowała m.in. w szkole w Turce, Beniowej i Isajach. Od wybuchu II wojny światowej nie pracowała, gdyż okupant niemiecki nie zatrudniał w szkolnictwie Polaków. W roku 1946 pracowała w szkole nr 52 we Lwowie.

18 czerwca 1946 r. przybyła do Polski i od 28 lutego 1947 roku uczyła w Szkole Powszechnej w Koszwicach. 1 marca 1947 roku na własną prośbę została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Kośmidrach, gdzie pracowała do końca życia. Zmarła 30 stycznia 1997 roku.

Pani Bronisława w chwili przyjazdu miała 35 lat. Uczyła j. rosyjskiego, geografii, rysunku. Bardzo lubiła prace w ogródku. Miała swoje grządki z kwiatkami, warzywami. Uczniowie obowiązkowo plewili w ogródku, nawet w czasie wakacji mieli wyznaczone dyżury.

 

 

 

 

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Wycieczka do Planetarium

tn_img_20170531_114439.jpg
sko herbPL
certyfikat pewniak