Informacje

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 (wyciąg z regulaminu)

 1. Opłata za korzystanie z obiadów to iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu.  
 2. Wpłaty za żywienie należy dokonać z góry za cały miesiąc w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Wpłaty za posiłki płatne przelewem na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach 16 8907 1092 2010 9001 0347 0001 tytułem: opłata za obiady/imię i nazwisko/SPK/za miesiąc …
 4. Nieobecność należy zgłosić w aplikacji dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 11.00 
 5. W przypadku zgłoszenia nieobecności odpisy uwzględnia się od następnego dnia.
 6. Nie nalicza się odpisów za nieobecności niezgłoszone.
 7. Zgłoszenia całkowitej rezygnacji z korzystania z obiadów  należy dokonać w formie pisemnej w terminie do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego.

Przypominamy o obowiązku terminowego dokonywania opłaty.  HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 • 14 września 2022 - spotkanie informacyjne z rodzicami w klasach
 • 19 października 2022 - spotkania indywidualne (konsultacje) 
 • 16 listopada 2022 -spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 16 grudnia 2022 - spotkanie świąteczne dla wszystkich
 • 1 lutego 2023 - wywiadówka (podsumowanie I semestru)
 • 15 marca 2023 - spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 19 kwietnia 2023 - spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 17 maja 2023 - wywiadówka (podsumowanie II semestru) (informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną)

 Wszystkie spotkania z rodzicami rozpoczynają się o godz. 17.00

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 • rozpoczęcie rocznych zajęc dydaktyczno -wychowawczych - 1 września 2022
 • zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022
 • ferie zimowe - 16 stycznia 2023 - 29 stycznia 2023
 • wiosenna przerwa świąteczna - 6 kwietnia 2023 - 11 kwetnia 2023
 • egzamin dla uczniów klas ósmych - 23, 24, 25 maja 2023 r.
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 23 czerwca 2023
 • WAKACJE - 24 czerwca 2023 - 31 sierpnia 2023

  Smile

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna: §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017r.
(Dz.U. z 2017r. poz. 1603)

 • 31 października 2022r.
 • 2, 4 i 5  maja 2023r.
 • 23, 24, 25 maja 2023r.
 • 9 czerwca 2023r.

 

W ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, w szkole odbywaja się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. 

Dokumenty do pobrania   

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoła Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (246KB, pdf)

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW (454KB, pdf)

REGULAMIN DOWOZÓW (98KB, pdf)

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 (176KB, docx)

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Olimpijskie Pożegnanie Lata

tn_image.jpeg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik