Informacje


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • 23 września 2020 - spotkanie informacyjne z rodzicami w klasach
 • 28 października 2020 - spotkania indywidualne (konsultacje) 
 • 25 listopada 2020 - spotkanie informacyjne z rodzicami w klasach
 • 16 grudnia 2019 - spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 27 stycznia 2021 - wywiadówka (podsumowanie I semestru)
 • 24 marca 2021 - spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 28 kwietnia 2021 - spotkanie informacyjne z rodzicami w klasach
 • 19 maja 2021 - spotkania indywidualne  - konsultacje (informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną)

 Wszystkie spotkania z rodzicami rozpoczynają się o godz. 17.00

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 • rozpoczęcie rocznych zajęc dydaktyczno -wychowawczych - 1 września 2020
 • zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2020 - 31 grudnia 2020
 • ferie zimowe - 1 lutego 2021 - 14 lutego 2021
 • wiosenna przerwa świąteczna - 1 kwietnia 2021 - 6 kwetnia 2021
 • egzamin dla uczniów klas ósmych - 25,25,27 maja 2021 r.
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 25 czerwca 2020
 • WAKACJE - 26 czerwca 2020 - 31 sierpnia 2020

  Smile

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna: §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017r.
(Dz.U. z 2017r. poz. 1603)

 • 4 i 5 stycznia 2021

 • 30 kwietnia 2021

 • 25, 25, 27 maja 2021
 • 4 czerwca 2021
 • 22 czerwca 2021

 W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 - 4 i 5 stycznia 2021r. zostają zmienione.

Dodatkowymi dniami wolnymi ustala się dni 21 grudnia 2020r. i 22 grudnia 2020r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r.  poz.  2111, § 11ge.)


Dokumenty do pobrania

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoła Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (246KB, pdf)

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW (454KB, pdf)

REGULAMIN DOWOZÓW (98KB, pdf)

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 (176KB, docx)

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

tn_20190204_112050.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik