Aktualności

26-10-2011 SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

W dniu 14 października, wszystkim znanym jako Święto Edukacji Narodowej, szkoły w naszym kraju świętują, przygotowując apele i akademie. Szkoła Podstawowa imienia Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach również każdego roku upamiętnia Dzień Nauczyciela wspaniałą uroczystością dla uczniów, nauczycieli i wszystkich przyjaciół placówki. W tym roku wydarzenie to miało wyjątkowy charakter.

Uczniowie mieli okazję pokazać swoje talenty wokalne, muzyczne i aktorskie. Wspaniale zaprezentowali się w przygotowanym przez panie Bożenę Dalkowską i Annę Lenart montażu słowno-muzycznym, w którym przekazali swym wychowawcom słowa podziękowań, przeprosin oraz życzeń. Po zakończeniu części artystycznej, nastąpiło to, czego wszyscy z niecierpliwością oczekiwali. Pani dyrektor Teresa Kopyto przeczytała list pani Minister Edukacji Katarzyny Hall. W piśmie tym Szkoła Podstawowa w Kośmidrach została oficjalnie nazwana Szkołą Odkrywców Talentów. Tytuł ten otrzymują placówki edukacyjne, które przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Szkoła z takim tytułem zostaje umieszczona na ?mapie? Szkół Odkrywców Talentów.

Namacalnym dowodem uzyskania tytułu jest też tablica wręczona Szkole w Kośmidrach. Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpiło właśnie w Dniu Edukacji Narodowej.
W wydarzeniu tym wzięli udział zaproszeni goście, wśród których byli: wójt Gminy Pawonków Henryk Swoboda, kierownik GZEAS Anna Bok, przewodniczący Rady Gminy Jacek Kopyto, przedstawiciel starostwa powiatowego Joanna Jureczko.
Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów to wielki zaszczyt, nagroda dla szkoły, ale przede wszystkim potwierdzenie, że wśród uczniów jest bardzo wiele uzdolnionych w różnych sferach, wspaniałych dzieci. Szkoła z takim mianem zapewnia, że zrobi wszystko, żeby małe talenty miały możliwość zaowocować.

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Andrzejkowa dyskoteka SK LOP ?Kajtek?

4.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik