Aktualności

08-09-2020 mLegitymacja szkolna - procedura wydawania

Na mocy podpisanego przez szkołę porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji każdy uczeń naszej szkoły ma możliwość otrzymania mLegitymacji.

mLegitymacja Szkolna to dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną (papierową) wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymacja Szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego. Z mobilnej wersji legitymacji można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

Warunki konieczne, aby uruchomić mLegitymację:

-        posiadanie telefonu z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

-        złożeniewniosku do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji oraz nadania uprawnień do Systemu.

-        wysłanie na adres sekretariatu zdjęcia legitymacyjnego

-        pobranie Aplikacji mObywatel, potwierdzenie regulaminu.

-        po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomienie Systemu na urządzeniu.Wniosek o wydanie mLegitymacji -SP Kośmidry (do pobrania)

Wniosek o anulowanie mLegitymacji - SP Kośmidry (do pobrania)

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów 


Procedura wydawania mLegitymacji szkolnych
w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Kośmidrach

1.     Na mocy podpisanego przez szkołę porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji każdy uczeń przyjęty do szkoły ma możliwość otrzymania mLegitymacji (dokument elektroniczny).
2.     mLegitymacja wydawana będzie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego
3.     Wniosek można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie.
4.     Do wniosku należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne wysłane na adres szkola@kosmidry.pl
5.     mLegitymacja szkolna wydawana jest  i anulowana nieodpłatnie.
6.     mLegitymacja szkolna ważna jest do 30 września kolejnego roku szkolnego, do momentu ukończenia szkoły i corocznie potwierdzana przez pracownika sekretariatu szkoły.
7.     W przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu należy niezwłocznie poinformować sekretariat szkoły o zaistniałej sytuacji i złożyć wniosek o jej anulowanie.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: (Dz.U. 2018 poz. 2011)

 

Kolejność działań:

1.     Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły.
2.     Wysłać zdjęcie dziecka (dzieci) na adres szkola@kosmidry.pl (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 2,5 MB i wymiarach minimum 500x600 px.).
3.     Oczekiwać informacji o terminie odbioru kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel 
Kody dostępu rodzic odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.
4. Zainstalować aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.

Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

  1. Systemy operacyjne Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3,
  2. połączenia z Internetem.

Ważne linki:

 

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Klasa I w Żarkach

tn_p1000865.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik