Informacje

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 (wyciąg z regulaminu)

 1. Opłata za korzystanie z obiadów to iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu.  
 2. Wpłaty za żywienie należy dokonać z góry za cały miesiąc w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Wpłaty za posiłki płatne przelewem na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach 16 8907 1092 2010 9001 0347 0001 tytułem: opłata za obiady/imię i nazwisko/SPK/za miesiąc …
 4. Nieobecność należy zgłosić w aplikacji dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 11.00 
 5. W przypadku zgłoszenia nieobecności odpisy uwzględnia się od następnego dnia.
 6. Nie nalicza się odpisów za nieobecności niezgłoszone.
 7. Zgłoszenia całkowitej rezygnacji z korzystania z obiadów  należy dokonać w formie pisemnej w terminie do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego.

Przypominamy o obowiązku terminowego dokonywania opłaty.  HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • 13 września 2023 - spotkanie informacyjne z rodzicami w klasach
 • 15 listopada 2023 -spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 20 grudnia 2023 - spotkanie świąteczne dla wszystkich
 • 24 stycznia 2024 - wywiadówka (podsumowanie I semestru)
 • 13 marca 2024 - spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 17 kwietnia 2024 - spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 22 maja 2024 - wywiadówka (podsumowanie II semestru) (informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną)

 Wszystkie spotkania z rodzicami rozpoczynają się o godz. 17.00

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 • rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych - 4 września 2024
 • zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2023 - 31 grudnia 2023
 • ferie zimowe - 29 stycznia 2024 - 11 lutego 2024
 • wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca 2024 - 2 kwetnia 2024
 • egzamin dla uczniów klas ósmych - 14, 15, 16 maja 2024 r.
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 21 czerwca 2024
 • WAKACJE - 22 czerwca 2023 - 31 sierpnia 2024

  Smile

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Podstawa prawna: §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017r.
(Dz.U. z 2017r. poz. 1603)

 • 2 listopada 2023r.
 • 29 i 30 kwietnia 2024r.
 • 2 maja 2024
 • 14,15,16 maja 2024r.
 • 31 maja 2024r.

 

W ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem dni Egzaminu ósmoklasisty,  w szkole odbywaja się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. 

Dyżur dla rodziców psycholga szkolnego: wtorki w godzinach 14:15-15:05

Dokumenty do pobrania   

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2023/2024

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoła Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (246KB, pdf)

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW (454KB, pdf)

REGULAMIN DOWOZÓW (98KB, pdf)

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 (176KB, docx)

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Karnawałowy bal przebierańców

m2.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik