O szkole

    W naszej szkole, położonej malowniczo wśród pól i lasów, uczy się obecnie 83 uczniów z miejscowości Kośmidry, Koszwice i Łagiewniki Wielkie. Szkoła nosi imię Wandy Kawy i Bronisławy Kawy. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 5 czerwca 2005roku


Hymn Szkoły Podstawowej w Kośmidrach

1. Jest na świecie miejsc tak wiele, które zapamiętać chcesz,

Lecz jest tylko jedno miłe, które drugim domem zwiesz.

Tu nie tylko wir nauki, tu nie tylko zabaw czas.

Tutaj z życia sprawdzian wielki zdaje każdy z nas.

Refren:

Szkoła nasza ukochana, z jej nauką iść przez świat.

Przed Bogiem paść na kolana, a Ojczyźnie honor dać.

 

2. Radość wszystkim nieść dokoła – to wędrówki naszej cel,

A owoce pracy swojej dzielić wciąż z innymi chciej.

Szkoła zawsze wskaże drogę, jak uczciwie, mądrze żyć –

Przeciwnościom stawiać czoła i człowiekiem dobrym być.

Refren:

Szkoła nasza ukochana, z jej nauką iść przez świat.

Przed Bogiem paść na kolana, a Ojczyźnie honor dać.

 

3. Dokąd los cię zaprowadzi, a jaki świata rzuci kraj,

Ty na wzór patronek naszych ziemię kochaj swą i chwal.

Zawsze wracaj tutaj myślą, gdzie dzieciństwa spędzasz dni

I odkrywaj wciąż na nowo radość życia, piękno chwil.

Refren:

Szkoła nasza ukochana, z jej nauką iść przez świat.

Przed Bogiem paść na kolana, a Ojczyźnie honor dać.

Tekst i melodia: Małgorzata Prauzner – Bechcicka; Kośmidry, czerwiec 2005

 

Historia naszej szkoły

  • 1840 r. – Zbudowana została szkoła. Jeden nauczyciel uczył 146 uczniów.

  • 1905 r. – Oddano do użytku nową szkołę.

  • 1921 – 1939 r. – nauka prowadzona w języku polskim. Szkoła była 7-klasowa z sześcioma oddziałami. W czasie II wojny światowej – nauka odbywała się w języku niemieckim. 

  • 18.06.1946 r. – Przybycie do Kośmider nauczycielek z Lwowa – sióstr Wandy Kawy i Bronisławy Kawy

  • Wrzesień 2000 r. – rozpoczęcie rozbudowy szkoły

  • 05.06.2005 r. – nadanie imienia szkole. Patronkami zostają Wanda Kawa i Bronisława Kawa.

 

Kim były Wanda Kawa i Bronisława Kawa?

Wanda Kawa urodziła się 1 lutego 1908 roku w Borysławiu (powiat Drohobycz). Ukończyła I Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Adama Asnyka we Lwowie w 1928 r. W latach 1928 – 1939 pracowała m.in. w szkole w Boberce, w Dołożkach i Isajach. Lata okupacji to czas bezczynności, a od 1944 pracowała w szkole nr 52 we Lwowie.

18 czerwca 1946 roku przyjechała do Kośmider, gdzie została zatrudniona jako nauczycielka w tamtejszej szkole. Od 1957 do 1972 roku pełniła funkcję kierowniczki w tutejszej  szkole podstawowej.  Zmarła 25 stycznia 1975 roku.

 Pani Wanda przyjeżdżając do Kośmider miała 37 lat. Pełniła funkcję kierowniczki szkoły, uczyła j. polskiego, rachunków (matematyki), śpiewu. Prowadziła też kółko teatralne, z którym wyjeżdżała na występy do pobliskich miejscowości. Dochód z występów przeznaczała na wycieczki. Pani Wanda pięknie śpiewała i grała na skrzypach.

 

Bronisława Kawa urodziła się 25 lipca 1910 roku w Borysławiu. W 1932 roku ukończyła Seminarium Nauczycielskie im. Adama Asnyka we Lwowie. W latach 1932 – 1939 pracowała m.in. w szkole w Turce, Beniowej i Isajach. Od wybuchu II wojny światowej nie pracowała, gdyż okupant niemiecki nie zatrudniał w szkolnictwie Polaków. W roku 1946 pracowała w szkole nr 52 we Lwowie.

18 czerwca 1946 r. przybyła do Polski i od 28 lutego 1947 roku uczyła w Szkole Powszechnej w Koszwicach. 1 marca 1947 roku na własną prośbę została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Kośmidrach, gdzie pracowała do końca życia. Zmarła 30 stycznia 1997 roku.

Pani Bronisława w chwili przyjazdu miała 35 lat. Uczyła j. rosyjskiego, geografii, rysunku. Bardzo lubiła prace w ogródku. Miała swoje grządki z kwiatkami, warzywami. Uczniowie obowiązkowo plewili w ogródku, nawet w czasie wakacji mieli wyznaczone dyżury.

 

 

 

 

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Dzień Bociana i Dzień Dziecka

23.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik