AKTUALNOŚCI

07-02-2021 Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto  Niepodległości 11 listopada 2020 roku świętowaliśmy inaczej niż zwykle. Dołożyliśmy starań, aby było uroczyście mimo przeciwności. 

24-12-2020 Polski ZŁOTY ma sto lat! - podsumowanie projektu

8 grudnia odbyło się wydarzenie edukacyjne on-line, w którym wzięli udział uczniowie, ich rodziny i nauczyciele. Podczas spotkania podsumowaliśmy działania w projekcie „Polski Złoty ma 100 lat”, który realizowaliśmy w szkole od stycznia 2020. Uczestnicy spotkania zapoznali się z historią polskiej waluty oraz mieli okazję prześledzić dzieje Złotego na przestrzenie ostatnich stu lat.
Głównym punktem programu był turniej rodzinny. 10 drużyn podjęło wyzwanie i zmierzyło się z quizem, którego rozwiązanie wymagało sporo wiedzy. Nasi zawodnicy okazali się bardzo dobrze przygotowani i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące historii i współczesności Złotego nie sprawiło większych trudności. Po pasjonującym pojedynku, okazało się, że aż 4 rodziny zajęły ex aequo I miejsce, a pozostali, z taką samą ilością punktów uplasowali się na miejscu drugim.
 

31-10-2020 Październik - międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych.

W ramach tego święta czytelnicy naszej biblioteki szkolnej na zajęciach bibliotecznych i zajęciach świetlicowych poznawali picturebooki, czyli powieści obrazkowe. W książkach tych główną rolę odgrywają ilustracje , tekstu jest niewiele. Należy obserwować ilustracje i wyciągać wnioski. Historia opowiedziana jest obrazem. Picturebooki rozwijają wyobraźnię i skłaniają do refleksji. Uczniowie poznali opowieść Iwony Chmielewskiej - "W kieszonce". Dzieci odbyły podróż w świat wyobraźni - co zastało ukryte w kieszonce?. Ich prace zastały pokazane na wystawce w bibliotece.

 

29-10-2020 Czasowe zawieszenie zajęć w klasach I - III

Zarządzenie Nr 2/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach

z dnia 29.10.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach I – III w Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu oraz uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

1.     Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w formie stacjonarnej w klasach I – III w Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach w okresie od dnia 30 października 2020r. do 6 listopada 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.    W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, realizacja podstawy programowej oraz zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3.     Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.kosmidry.pl oraz w dzienniku Vulcan Uonet+

4.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Iwona Kępa

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kośmidrach

28-10-2020 Dzień Drzewa 2020

W 28 października 2020 roku w naszej szkole po raz 18 obchodziliśmy Święto Drzewa pod patronatem Klubu Gaja z Bielska Białej oraz Nadleśnictwa Lubliniec.

Znaleziono: 675 pozycji

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Pasowanie na czytelnika

tn_55935500_1054688008056147_5223920489642065920_n.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik